Kosmetiikan turvallisuusselvitys

Kosmetiikan myyntiä säätelee kosmetiikkalainsäädäntö, joka säätelee mm. sitä, millaista kosmetiikkaa EU:ssa saa myydä.  Kosmetiikan ja kosmeettisten valmisteiden pitää olla EU:n kosmetiikka-asetuksen ja kosmetiikkalain vaatimusten mukaisia. Tänne ei siis suinkaan pysty vain tilaamaan kosmetiikkaa Kiinasta ja myymään sitä eteenpäin vaan tuotteiden täytyy olla EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisia. Siinä on määritetty mm. mitä ainesosia tuotteet saavat sisältää ja paljonko niitä ainesosia saa tuotteessa olla.

Ennen kuin pääset myymään kosmetiikkatuotteitasi, täytyy ne olla rekisteröity CPNP-portaaliin ja tuotteille täytyy olla teetetty turvallisuusselvitys. CPNP-portaaliin rekisteröinti on ilmaista mutta turvallisuusselvitys puolestaan maksaa.Turvallisuusselvitys on myös se aikaa vievin osuus tuotteiden saattamisessa markkinoille.

Kosmetiikkatuotteiden turvallisuuden arviointi (Cosmetic Product Safety Report tai CPSR) on soveltuvan asiantuntijan laatima arvio tuotteen turvallisuudesta. Turvallisuusselvityksessä siis tutkitaan, että tuote vastaa EU:n lainsäädäntöä ja tuote on turvallinen markkinoille.

Turvallisuusarviointia tuotteelle ei pysty kuka tahansa tekemään ja minäkin esimerkiksi teetän selvitykset yrityksellä, jolla on pätevyys näitä tehdä. ”Turvallisuusarvioinnin saa tehdä vain henkilö, jolla on kosmetiikkalainsäädännössä määrätty pätevyys. Turvallisuusarviointi on pätevän henkilön tekemä tieteellinen riskinarviointi, jossa otetaan huomioon ainesosien vaaraominaisuudet sekä käyttömäärät ja -tavat, valmiin tuotteen stabiilisuus sekä fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä valmiin tuotteen mikrobiologinen laatu. Turvallisuusarvioinnin sisältövaatimukset on asetettu kosmetiikka-asetuksen liitteessä I (kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys).” (Lähde: Kosmetiikka- ja Hygieniateollisuus Ry)

Kosmetiikan turvallisuusselvitys:

  • Varmistaa että tuote on turvallinen ja EU:n lainsäädännön mukainen
  • Turvallisuusselvityksessä tutkitaan, että tuotteessa ei ole kiellettyjä ainesosia.
  • Turvallisuusselvityksessä tutkitaan myös ettei ainesosien pitoisuus ylitä EU:ssa sallittua rajaa. (Ainesosaa X saatetaan sallia esimerkiksi 1%, joten turvallisuusselvityksessä tutkitaan, että kaikki ainesosat ovat turvallisella tasolla).
  • Täytyy teettää yrityksellä / henkilöllä, joka lainsäädännön mukaan saa turvallisuusselvityksiä tehdä.
  • Maksaa yrityksestä riippuen satasista tuhanteen euroon per tuote.
  • Jokaisella tuotteella täytyy olla oma turvallisuusselvitys.

Kuka voi tehdä kosmetiikan turvallisuusselvityksen?

  • Kosmetiikkalainsäädännössä määritetään myös se, kuka kosmetiikan turvallisuusselvityksiä saa tehdä, esimerkiksi kemisti.

Missä kosmetiikan turvallisuusselvityksen voi teettää?

  • Selvityksiä tekevät useat suomalaiset yritykset mutta niitä voi teettää myös ulkomailla.
  • Googleta ”kosmetiikan turvallisuusselvitys” ja löydät useita niitä tekeviä yrityksiä.
  • Suosittelen vertailemaan hintoja.

Itse toimitan aina turvallisuusselvitystä varten tuotteiden tarkat ainesosamäärät (esim. vettä 50%, hyaluronihappoa 7,5% jne). Tämän saan aina valmistajalta. Lisäksi arvioija tarvitsee myös muutaman muun dokumentin, jotka on saatavilla valmistajilta. Olemme Beautykossa kosmetiikkabrändi Eyenlipin vastuuhenkilö Euroopassa ja siten hoidamme jokaiselle tuotteelle sekä CPNP-rekisteröinnin että turvallisuusselvityksen. Nämä asiat ajatellaan usein ”pakolliseksi pahaksi” ja sitähän se toisaalta onkin, siihen menee rahaa ja aikaa mutta itse ajattelen sen niin, että se tuo myös minulle mielenrauhaa kun tiedän tuotteiden olevan turvallisia ja lainsäädännön mukaisia.

Jos alat myymään Suomessa kosmetiikkatuotteita, jotka on jo rekisteröity Eurooppaan ja tuotteille on teetetty turvallisuusselvitys, ei sinun tarvitse näistä huolehtia. Itse aina varmistan, että CPNP-rekisteröinti ja turvallisuusselvitys löytyy, jos Suomen viranomaiset niitä kysyvät. Jos kuitenkin valmistat itse kosmetiikkatuotteita tai alat maahantuomaan brändiä, jota Euroopasta ei vielä löydy, joudut valittevasti itse tekemään sekä CPNP-rekisteröinnin että teettämään turvallisuusselvitykset. Turvallisuusselvityksistä voi kertyä iso summa maksettavaksi, varsinkin jos tuotteita on useita. Kannattaa siis tarkkaan miettiä, saatko brändiä / tuotteita myydyksi niin paljon, että pystyt kattamaan turvallisuusselvityksistä aiheutuneet kustannukset.

Kosmetiikka-alan asiantuntija

Perustin ensimmäisen verkkokauppani 2017 palavasta intohimosta korealaiseen kosmetiikkaan. Minulla ei ollut mitään kokemusta kosmetiikka-alasta eikä kontakteja toimijoihin. Haluan kertoa avoimesti yrittäjyydestä, kosmetiikka-alasta ja kiemuroista, jotta tulevilla uusilla yrittäjillä olisi edes hieman helpompi aloittaa.

Blogistani löydät paljon tietoa kosmetiikka-alasta mutta teen myös podcastia nimeltä Beautycast. Beautycastissa puhun kosmetiikka-alasta, maahantuonnista ja tietenkin korealaisesta kosmetiikasta. Beautycastin löydät Spotifysta.

Ota yhteyttä Beautyko